Windykacja to proces dochodzenia należnych roszczeń, znany już od czasów starożytnych. Należy zawsze na bieżąco monitorować płatności w swojej firmie (zazwyczaj poprzez faktury), aby szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości. Gdy zauważymy, że klient uchyla się od uregulowania rachunków, możemy spróbować nakłonić go do uregulowania długu, wykorzystując do tego celu środki zgodne z obowiązującym systemem prawnym.

Windykacja miękka (polubowna)

Na samym początku zalecana jest próba polubownego ubiegania się o należność, w formie przypomnień lub wezwań do zapłaty (można w nich zawrzeć noty odsetkowe). Warto również uświadomić kontrahentowi, jakie będą następstwa jego dalszego zwlekania z uregulowaniem długu. Powinien on wiedzieć, że sprawa będzie wtedy skierowana do kancelarii zajmującej się windykacją, a odpowiednia informacja trafi do Biura Informacji Gospodarczej oraz na giełdę długów. Ponadto, kolejną konsekwencją może być pozew sądowy.

Windykacja twarda

Jeśli wszelkie napomnienia i informacja o grożących konsekwencjach nie przynoszą żadnych rezultatów, należy zasięgnąć pomocy kancelarii prawnej. Jedną ze specjalizacji adwokata Jarosława Pajera jest właśnie windykacja w Piasecznie oraz Lublinie. Zawsze dokładnie analizuje on każdą sprawę, a następnie dobiera najodpowiedniejsze środki, które pomogą jego klientowi uzyskać należne pieniądze. Obejmuje to wpis do rejestru dłużników oraz informatorów branżowych, a także przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, pozwalającego określić stan majątku niewypłacalnego kontrahenta. Następnym krokiem jest już rozpoczęcie postępowania sądowego.